• Strona główna
  • Mapa strony          
  • Kontakt

Strona WWW

Czym oddychasz

"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?
ogólnopolski konkurs ekologiczny
Cel konkursu:
1. Motywowanie uczestników projektu do aktywnej działalności ekologicznej polegającej na uświadamianiu społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zagrożenia związanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i możliwościami przeciwdziałania.
2. Rozpoznanie źródeł niskiej emisji do atmosfery oraz ich stopień na różnych obszarach Polski
3. Wytypowanie najbardziej aktywnych uczestników.
4. Promowanie dobrych praktyk.